The Hasslingehult Site

60 kr

Föreningen har givit ut ett antal volymer i den vetenskapliga skriftserien Studier i nordisk arkeologi. Det gjordes i samarbete med Göteborgs arkeologiska museum och Institutionen för arkeologi vid Göteborgs Universitet. Denna skrift har titeln The Hasslingehult site – A West-Swedish Find Site of a Stone Age Material from Boreal and Atlantic Time.