Häfte 1:5 1914

50 kr

Häftet innehåller en redogörelse av Fornminnesföreningens verksamhet åren 1908-1909. Bland annat finns här föreningens medlemsmatrikel.

Utgivningsår1914