Häfte 1:3 1905

50 kr

Häftet innehåller en redogörelse av Fornminnesföreningens verksamhet 1893-1904. Bland annat de arkeologiska undersökningar som föreningen medverkat till. Dessutom finns en plan för Fornminnesföreningens fortsatta verksamhet.

Utgivningsår1905