Bohuslänska fornsaker från hednatiden, andra häftet

50 kr

I detta nummer finns en redovisning av fornfynd som hittats i Vette härd och Tanums härad. När det gäller Vette härd är där ett tillägg till en tidigare redovisning.

Följande socknar omfattas: Lommelanda, Hogdal, Näsinge, Skee, Strömstad, Tjernö, Lur och Tanum. Dessutom en längre artikel om två bronsåldersfynd från Kareby socken. Författare till samtliga texter är Oscar Montelius.

FörfattareOscar Montelius
Utgivningsår1877