Tidigare resor och aktiviteter

Fornminnesföreningen i Göteborg har en lång tradition av att ordna resor till historiskt och arkeologiskt intressanta resmål. I detta inlägg kommer vi sammanfatta bilder och berättelser från tidigare resor, workshops och aktiviteter.