Paula Molander

Finlandssvenska som av en ren slump flyttade från Österbotten till Göteborg 2014. Studerar kulturarv och arkeologi på Göteborgs universitet sedan 2015 och agerar som kassör och hemsideansvarig i styrelsen.