Kenth Lärk

För cirka 15 år sedan gick jag en grundkurs i arkeologi hos ett bildningsförbund, med en inspirerande lärare och trevliga kurskamrater. Det medförde att flera av oss deltagare hamnade i Fornminnesföreningen. Kursledaren var nämligen föreningens dåvarande ordförande.

Mitt intresse för historia väcktes redan i skolan och det har definitivt inte minskat med åren. Tack vare medlemskapet i Fornminnesföreningen har jag kunnat delta i flera spännande arkeologiska projekt. Vi är några stycken som har sökning med metalldetektor som specialintresse och i projektet "Offerplats Finnestorp" har vi gjort de mest fantastiska fynd.

I föreningen är jag ansvarig för boklagret.

I min dagliga gärning arbetar jag sedan drygt 25 år som journalist. Jag är född 1945 och bor i Partille men har mina rötter i Göta Älvdalen.