Anna Wessman

Jag var mycket historieintresserad redan som barn och nu är jag är doktorand i arkeologi vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hällristningar från bronsålder i södra Skandinavien, där jag jämför ristningsmaterial från olika regioner med varandra. Utbildningen i arkeologi har jag läst vid Göteborgs universitet. Jag även läst etnologi vid både Stockholms och Göteborgs universitet samt magisterprogram i hållbar informationsförsörjning med inriktning mot arkiv vid Mittuniversitetet. Min inriktning ligger främst inom förhistorisk arkeologi, särskilt bronsålder, men jag är också mycket intresserad av kulturarvsfrågor ur ett mer nutida perspektiv. När jag inte forskar eller hänger med Fornminnesföreningen konsumerar jag kultur i olika former, tränar och går på loppis.