Anna Wessman

Doktorand i arkeologi vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hällristningar från bronsålder i södra Skandinavien, där jag jämför hällbilder från olika regioner med varandra. Har även läst etnologi där jag främst intresserade mig för kulturarvsfrågor. Bor på Hisingen i Göteborg och ägnar mig gärna åt att fixa hemma samt att odla i växthuset.