Anna Gustavsson

Jag är arkeolog och antikvetare och har arbetat både i Sverige och vid Medelhavet. För närvarande är jag tjänstledig från mitt arbete i företaget Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ till förmån för doktorandstudier vid Göteborgs Universitet. Mitt intresse för arkeologi väcktes när jag som barn kom i kontakt med berättelser från nordisk och grekisk mytologi. Även Hans Furuhagens mycket dramatiska program om Pompeji lämnade bestående intryck. Mina intressen inom arkeologi och historia är mycket breda, det finns ju så mycket som är kul! Särskilt intresserad är jag av hur kontakter och utbyte mellan olika regioner såg ut under förhistorien, samt av arkeologins historia och hur arkeologi används i vår samtid.