Styrelsen

  • Ordförande: Benjamin Grahn Danielson
  • Vice ordförande: Karolina Kegel
  • Kassör: Paula Molander
  • Sekreterare: Hilda Stellgård
  • Bokhandel: Kenth Lärk
  • Fynd redaktion: Åsa Engström
  • Ledamot: Anton Yao-Larsson
  • Ledamot: Andrine Nilsen