Ordförande

Benjamin Grahn Danielson

Vice ordförande

Karolina Kegel

Kassör- Fyndredaktion

Paula Molander

Sekreterare

Hilda Stellgård

Bokhandel

Kenth Lärk

Fyndredaktion

Åsa Engström

Ledamot

Anton Yao-Larsson

Ledamot

Andrine Nilsen