Styrelsen

Ordförande: Benjamin Grahn Danielson

Vice ordförande: Anna Wessman

Kassör: Paula Molander

Sekreterare: Hilda Stellgård

Bokhandel: Kenth Lärk

Fynd redaktion: Åsa Engström

Ledamot: Lisa Liljas

Ledamot: Andrine Nilsen

Ledamot: Karolina Kegel