Fornminnesföreningen i Göteborgs Uppsatsstipendium 2020

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg härmed två uppsatsstipendier på vardera 5000 kronor:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi
  • 1 stipendium för magister/masteruppsats i arkeologi

För båda stipendierna gäller att uppsatserna skall vara slutförda under vår- eller hösttermin 2019. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnesföreningens styrelse enligt instruktioner nedan. Urvalet av stipendiaterna sker i samråd mellan Fornminnesföreningen i Göteborg och Institutionen för historiska studier. Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte onsdag 11 mars 2020. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under vår- eller höstterminen 2019 samt bedömd såsom minst godkänd. 
  • Uppsatsen skall vara inskickad, via e-post eller i pappersform, senast måndagen den 10 februari 2020 till nedanstående adress eller e-post:

Fornminnesföreningen i Göteborg Postgatan 8A, 411 13 Göteborg

e-post: info@fornminnesforeningen-gbg.se

Frågor besvaras av föreningens ordförande, Benjamin Grahn Danielson, tel 073 182 19 59, benjamin.grahn@piceakulturarv.se