Tyvärr behöver Göteborgs Stadsmuseum ställa in sina programpunkter tills vidare, och detta betyder att föreläsningen den 8:e april fär skjutas fram tills hösten.

Punny Prehistory – med humor och kunskap i högsta hugget

Föreläsning med: Emma Backelin och Alexandra Mahlén Selenius. 8 april kl. 18:00


Att sprida kunskap och intresse för det förflutna är ibland något av en utmaning. Så hur tog vi oss an det? Med humor såklart! Föredraget centrerar kring boken Punny Prehistory och hur en kan gå tillväga för att skapa intresse och lyfta delar av det förflutna som ibland hamnar i skymundan.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs stadsmuseum. Föreläsningen hålls vid Wallenstamsalen i Göteborgs stadsmuseum kl. 18 och kräver inträdes- eller årsbiljett till stadsmuseet.