Föreläsning med Oscar Ortman

Göteborgs stadsmuseum, Wallenstamsalen - 11 september kl. 18:00

I januari 1915 tog Axel Carlander, ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige, initiativ till en minnesutställning för att uppmärksamma Göteborgs 300-årsjubileum.  För att få kännedom om Göteborgs föregångare skulle bland annat en del av Nya Lödöse undersökas. Den 27-årige konstvetaren Sixten Strömbom blev utsedd att leda undersökningar som kom att pågå mellan 1915 och 1918.
Undersökningen av Nya Lödöse var den första undersökningen av en medeltida stad utanför en egentlig stadskärna. I föredraget kommer Oscar Ortman ta upp hur förutsättningarna i det tidiga 1900-talssamhället, klass och kön, spelar roll i hur det förflutna presenterades:


”I mitt föredrag tar jag min utgångspunkt i hur utgrävningen presenterades. Avsikten är att belysa varför de presenterades som de gjorde. För att förstå detta måste man titta på hur undersökningen utfördes och under vilka premisser. Jag har valt att se Nya Lödöse-rummet på jubileumsutställningen som en scen där Nya Lödöse-grävningarna presenterades. Strömbom var regissören. Skådespelarna var hans olika fältassistenter. Här tillkom också en del statister – grovarbetarna. Bakom scenen fanns Strömboms hustru Greta Holmgren som hjälpte till med att skapa det sociala kontaktnät som behövdes. I detta nät spelade mecenaten Hjalmar Wijk en betydande roll. Mitt på scenen finns utgrävningens ”klo”, spåren efter ”Storhamnen”. Varför var stockarna från storhamnen så centrala?”