Föreläsning med Benjamin Grahn Danielson

Göteborgs stadsmuseum, Wallenstamsalen - 11 december kl. 18:00

Kolningsgropen brukar bedömas som den äldsta formen av anläggning för att framställa träkol, och de blir alltid bedömda som fornlämning. I Bergslagen finns det kolningsgropar från äldre järnålder. Samtidigt har sättet att kola i grop levt kvar ända fram till 1900-talet i västra Sverige medan det skedde ett teknikskifte i Bergslagen redan under medeltiden, från kolningsgrop till kolmila. Benjamin Grahn, arkeolog på Picea kulturarv bedriver aktiv forskning om kolningsgropar i Sverige. Föredraget kommer ta upp exempel från Bohuslän och Dalarna och behandlar kolningsgropen som lämning, nyansera bilden av linjär utveckling och istället diskutera hur landskapets förutsättningar påverkar vilka metoder som används, men även hur människors motstånd mot makten kan manifesteras i valet av teknik. Och vaddå vikingatida trätunna?”