Forntidspromenad Kviberg

Fornminnesföreningen i Göteborg visar tillsammans med Göteborgs stadsmuseum under vårens forntidspromenad två magnifika gravrösen från bronsåldern i östra Göteborg, dock skadade då de under andra världskriget byggdes om till luftvärn för Kvibergs regemente, som låg nedanför berget.

Med utgångspunkt i temat ”Lämningar mitt ibland oss" – diskuterar vi vad det egentligen finns för fornlämningar att upptäcka mitt i staden eller stadens förorter? Varför uppfördes de där och vad kan deras lägen berätta om vårt kulturlandskap? Hur har fornlämningsbilden ändrats efter att staden Göteborg har växt och byggt nya stadsdelar under det senaste seklet?

Arkeologen Harri Blomberg visar de två bronsåldersrösena i Kviberg, belägna på ett berg mellan Kortedala och Gamlestaden i Göteborg. Vi vet att de uppfördes som gravmonument för omkring 3000 år sedan och ingick i ett stråk av gravrösen längs den dåvarande havsviken som numera är Säveåns dalgång. Gravrösena i Kviberg är typiska, då de är belägna på ett bergskrön med vida utsikt över det dåvarande kustlandskapet. Vi ställer oss frågan varför de låg på detta vis, var dessa magnifika gravrösen mer än gravar? Det närmaste kvarvarande röset hittas i Utbybergen i Bergsjön, men det finns indikationer på att det har funnits fler gravrösen i Kortedala, Gärdsås och Bergsjön. Ytterligare sju stycken bronsåldersrösen finns österut i den närbelägna kommunen Partille. Sex av dem på norra sidan av dalgången, medan det sjunde ligger precis på motsatt sida av den östligast belägna i Partille kommun. Fyllde bronsåldersrösena fler funktioner än att begrava de döda?

Samlingsplats: Spårvagnshållplatsen Nymånegatan, onsdagen den 8 maj 2019, kl 18.00. Parkeringsplatser finns i Kviberg och Kortedala. Ta gärna med fika, då tid ges tid till samtal på bergets topp, som vi når längs goda promenadvägar från spårvagnshållplatsen. Forntidspromenaden tar 1 timme i anspråk, utan fika.