Föreläsning - Tillit i historien

Föreläsning med Sari Nauman, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Hur kan vi förstå relationen mellan kung och folk under den period då staten Sverige växte fram? Historikern Sari Nauman diskuterar utifrån sin nyligen avslutade avhandling på vilket sätt politiska relationer kan förstås som tillitsfulla, och vad som händer när den tilliten ersätts av försök att etablera kontroll.