Utlysning av Fornminnesföreningen i Göteborgs uppsatsstipendier 2019

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg härmed två uppsatsstipendier på vardera 5000 kronor:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi

  • 1 stipendium för magister/masteruppsats i arkeologi

 För båda stipendierna gäller att uppsatserna skall vara slutförda under vår- eller hösttermin 2018. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnesföreningens styrelse enligt instruktioner nedan. Urvalet av stipendiaterna sker i samråd mellan Fornminnesföreningen i Göteborg och Institutionen för historiska studier. Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte 13 mars 2019. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under vår- eller höstterminen 2018 samt bedömd såsom minst godkänd.

Uppsatsen skall vara inskickad, via mail eller i pappersform, senast måndagen den 11 februari 2019 till nedanstående adress eller e-post.

 

Välkommen med anmälningar och frågor till:

Fornminnesföreningen i Göteborg

Maria Persson

Fornminnesföreningen i Göteborg

Postgatan 8A, 411 13  Göteborg

e-post: info@fornminnesforeningen-gbg.se