Föreningens uppsatsstipendium

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet utlyser Fornminnes-föreningen i Göteborg varje år två uppsatsstipendier för särskilt förtjänstfulla uppsatser i Arkeologi. Stipendiet utdelas vid föreningens årsmöte.

 

Stipendiater 2017

Joel Eriksson Stomberg för uppsatsen "Kostymer av stål. En undersökning av rustningars betydelse i medeltidens och renässansens maskulina ideal".

Fredrik Frykman Markurth för uppsatsen "Förhistoriska målningar eller sentida slamfärgsklotter? Ett försök till tillämpning av bärbar röntgen-fluorescensspektrometri på fyra bohuslänska hällmålningslokaler".

 

Stipendiater 2016

Anton Larsson för uppsatsen "Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet".

Madeleine Nilsson för uppsatsen "De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka".

 

Stipendiater 2015

Anton Lazarides för uppsatsen "Varosha: där tystnaden ekar. En arkeologisk studie av det materiella arvet från Cypernkonflikten 1974-2014".

Niklas Borg för uppsatsen "Den svenska kulturarvsförvaltningen. Från gamla värden till nya praktiker".

 

Stipendiater 2014

Ester Nannmark för uppsatsen "Föremål, konst och språk - en feministisk analys av korrelationen mellan det materiella och det immateriella inom arkeologin".

Kristofer Johansson för uppsatsen: "En stridsyxekultur på västkusten? En studie av kulturella praktiker under yngre mellanneolitikum på den svenska västkusten".

 

Stipendiater 2013

Hanna Jansson för uppsatsen: "Våldshandlingen - arkeologins relaterande till forntida våld och krig".

Carl Hallner för uppsatsen: "Tre eller fler? - treperiodsystemet och kulturgruppen som kategoriseringsmetod".

 

Stipendiater 2012

Fredrik Lundgren för uppsatsen: "Våtmarksoffer i södra Sverige under järnåldern. En jämförande studie av Finnestorp och Skedemosse".

Sara Lyttkens för uppsatsen: "Materiell kultur i nya kontexter. En studie över stockbåtarnas betydelse och funktion under äldre järnålder i Göteborgsområdet."

 

Stipendiater 2011

Jennifer Nilson för uppsatsen "Arkeologi i Norrland. En fråga om tolkningar".

Linnea Player Pellby för uppsatsen "Hällristningar i Västergötland".

 

Stipendiater 2010

Emma Nordlander för uppsatsen "I neandertal. Sökande efter individ och identitet i det arkeologiska materialet".

Louise Bengtsson Rylander för uppsatsen "Svenska cisterciensernunnor. Teknik och interaktion".

 

Stipendiater 2009

Anna Sörman-Johansson för uppsatsen "Förhistorisk aktivitet kring hällristningar. Kontinuitet och diskontinuitet vid en hällristningsplats i Tossene, Bohuslän".

Elisabeth Niklasson för uppsatsen "Idén om Europas gemensamma kulturarv. Kulturpolitik, ideologi och EU-finansierad arkeologisk forskning".