Bli medlem

Medlemsavgiften är 150kr/år (75 kr familjemedlem) och som medlem får du:

Ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.

Tidskriften FYND som utkommer med ett nummer per år.

Rabatt på föreningens skrifter och annat föreningsmaterial.

20% rabatt i Göteborgs Stadsmuseums museibutik.

 

Bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto: 243072-6 

Ange "ny medlem", namn, adress och e-post.

Du kan även ringa, skriva eller maila oss så skickar vi inbetalningskort.

 

Postadress:

Fornminnesföreningen i Göteborg, Postgatan 8A, 411 13  Göteborg.

 

E-post:

info@fornminnesforeningen-gbg.se

 

Telefon:

031 - 701 84 74 (telefonsvarare).

 

Kontonummer för medlemsskap:

Plusgiro 243072-6