Studier i Nordisk arkeologi

Föreningen har givit ut ett antal volymer i den vetenskapliga skriftserien Studier i nordisk arkeologi. Det gjordes i samarbete med Göteborgs arkeologiska museum och Institutionen för arkeologi vid Göteborgs Universitet.