Temat är fornminnesinventeringar, främst i södra delen av Göteborgs och Bohus län

Här finns artiklar om bland annat boplatsinventeringar, fornlämningar i skärgården, övergivna by- och gårdstomter i göteborgstrakten. Dessutom berättas om en kanske 10 000 år gammal eldstad och en pålbyggnad i Tulebomossen.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.

Titel Fynd 2/92
Författare
Utgivningsår 1992
Id 159
Finns i lager Ja
Pris 25