Fynd 2013

Detta nummer handlar om aktuella arkeologiska undersökningar i Västsverige.

Ur innehållet: Boplatsundersökningar i Karleby, Vikingatid i Skändla, Den stora hallbyggnaden i Ytterby och Knottfabriken i Lahälla.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Titel Fynd 2013
Författare
Utgivningsår 2014
Id 210
Finns i lager Ja
Pris 25