Fynd 2011

I detta nummer uppmärksammas att Göteborgs Museum fyller 150 år och Fornminnesföreningen 125 år. Numret innehåller ett tiotal artiklar av olika författare där man blickar tillbaka på museets och föreningens verksamheter. Dessutom finns en artikel av Fornminnesföreningens ordförande Håkan Karlsson med rubriken Mot framtiden med Fornminnesföreningen i Göteborg.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Titel Fynd 2011
Författare
Utgivningsår 2011
Id 175
Finns i lager Ja
Pris 25