Detta nummer ägnas helt åt aktuella utgrävningar i Västsverige.

Artiklarnas rubriker: Spetshackor och en 9 000 år gammal hydda vid Båtemyr, 3 500 lerkulor på en kultplats - och därunder en stenåldershydda, En hällkista och en stenpackning med tväreggade spetsar i Torslanda, Byggnad under grav - ett hus från äldre bronsålder i Munkedal?, Utgrävningar vid hällristningar i Tossene, Romartida gårdsplats vid Storegården, Järnåldershus vid Ledsjövallen, Lägesrapport från svarta jorden i Kungahälla Yttri, Var låg den svenska Skagerrackkustens vikingatida hamnar?, Varnhem innan munkarna kom - ett arkeologiskt projet, Kyrkoruinen på Lurö, Nyfunnen fornlämning vid Axevalla hed, Nya träfynd från det tidigmedeltida Kungahälla, En fästning träder fram - arkeologiska utgrävningar av Gamla Älvsborg 2004-2006.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

 

Titel Fynd 2008
Författare
Utgivningsår 2008
Id 172
Finns i lager Ja
Pris 25