Med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse år 1707 har detta nummer av Fynd fått temat Linné, folktro och läkeväxter.

Artiklarnas rubriker: Carl von Linné - Sveriges upptäckare, naturens namngivare, Carl von Linnés antikvariska arbeten, Vänderot och häxkvast - om växter i medicin och folktro, Växter i forntida ceremonier, Rönnen - det röda magiska livsträdet, Utflyktsmålet - örtagårdar.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

 

Titel Fynd 2007
Författare
Utgivningsår 2007
Id 171
Finns i lager Ja
Pris 25