I detta nummer kan man läsa om diverse kulthandlingar och några utgrävda kultplatser.

Artiklarnas rubriker: Går det att gräva ut bilder?, Kultberget i Unnered, Kokgroparna vid Stretered - en manifestation i kultutövandet av elden,  Monumentet i Svarteborg - tolkning av en ovanlig fornlämning, Offerplatsen Finnestorp - hundra års undersökningar, Kulten av det förflutna - om vikingatida återbruk av äldre gravplatser, Kult i ortnamn på västkusten, Våtmarksoffer och källkult, Ett föl till Frey - något om hästens roll i kult och religion.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

 

Titel Fynd 2003
Författare
Utgivningsår 2005
Id 167
Finns i lager Ja
Pris 25