Innehåll bland annat: 10 års Fynd, Ett inlands flintplatser, Stenåldersboplatser vid Backa i Nödinge, Bergsjöområdet, Hjällsnäs i Stora Lundby, Bönders offer.

 

Titel Fynd 1967
Författare Utgivare är Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening
Utgivningsår 1967
Id 99
Finns i lager Ja
Pris 20 kr (medlemmar 10 kr)