Innehåll, bland annat: Omslagsflicka från Lindome, Fornlämningar i gränsbygd, Om stenåldersboplatser i Nordhalland.

 

Titel Fynd 1966
Författare Utgivare är Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening
Utgivningsår 1966
Id 98
Finns i lager Ja
Pris 20 kr (medlemmar 10 kr)