Detta nummer är en partsinlaga i en process. Parterna kan benämnas de Forntida och De Framtida. De Framtida är inbyggarna i Göteborg. De Forntida är de som under förhistoriska årtusenden verkat i samma område. Innehåll, bland annat: Var finns boplatserna? Enfaldig backe i Bräcke, Arendal i Göteborg - ett fornminnesområde försvinner, Forngravarna i Härlanda, Göteborg II. Gravfält B, Ett gravfält i Partille, Göteborgska stensättningsgåtor.

 

Titel Fynd 1964
Författare Utgivare är Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening
Utgivningsår 1964
Id 95
Finns i lager Ja
Pris 20 kr (medlemmar 10 kr)