Temat för detta nummer är Arkeologi i Göteborg.

Artiklarnas rubriker: Hisingens äldsta boplats, Tvärpilsboplatsen vid Amhult, Den tysta grävningen, En innehållsrik vägsträcka, Två boplatser från yngre bronsålder, Gerrebacka - en gård med gamla anor, Platsen för den Hallska teatern - en utgrävning i Västra Nordstaden, Arkeologi i Götatunnelns sträckning, En ovanlig fyndplats, Hav och hällristningsskepp - tid och förändring, Att visa grävningar för skolbarn, Spåren talar - om en ny förhistorisk utställning, "Stigfinnare möts" - om ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stadsmuseum och Volvo Lastvagnar/Produktion Göteborg.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

 

Titel Fynd 1-2/2001
Författare
Utgivningsår 2003
Id 165
Finns i lager Ja
Pris 25