I detta nummer berättar Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet om sin verksamhet. Vi får ta del av institutionens historia och några av de forskningsprojekt man deltar i.

Artiklarnas rubriker: Ett försök till arkeologiska institutionens historia, Från kust till kust - stenålderssamhällen i förändring, Okända stenålderslandskap i västra Värmland, I Tanum om bronsåldern - många fynd, ett par avhandlingar och ett projekt, Röstorp - att läsa historien ur landskapet, Undersökningen av Vitteneboplatsen, Begravningsplatsen i Vittene, Högarna - ett gravfält nordost om Vitteneboplatsen, Västsvenska järnåldersbygder - planer för förvandling, El Pichao - arkeologi i västra Argentina, GAST - Göteborgs Arkeologiska Studentförening, Sjöman och forskare.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

 

Titel Fynd 1-2/1999
Författare
Utgivningsår 2001
Id 176
Finns i lager Ja
Pris 25