Offerplats Finnestorp – Grävredogörelse avseende arkeologisk undersökning 1902-2012

Bengt Nordqvist med bidrag av Maria Paring och Caj Carlstein

Offerplats Finnestorp i Västergötland är en av få krigsbytesofferplatser i Europa som omfattats av arkeologiska undersökningar under 2000-talet. Fantastiska fynd av olika typer har påträffats som vittnar om långväga förbindelser, välförgrenade kontaktnät och ett samhälle i förändring. Medlemmar från Fornminnesföreningen i Göteborg deltog i utgrävningarna.

Titel Offerplats Finnestorp – Grävredogörelse avseende arkeologisk undersökning 1902-2012
Författare Bengt Nordqvist med bidrag av Maria Paring och Caj Carlstein
Utgivningsår 2017
Id 216
Finns i lager Ja
Pris 150