En vägvisare till 17 fornlämningsmiljöer, med kartor och illustrationer i Göteborgsområdet. De har valts med tanke på att de ska vara enkla att nå med hjälp av kollektivtrafiken.

Titel Med kollektivtrafiken till förhistorien
Författare Anders Gustafsson och Håkan Karlsson
Utgivningsår 2001
Id 190
Finns i lager Ja
Pris 80