Vårresa 2010: Sjuhäradsbygden

2010 års vårresa gick under temat "Det synliga och det osynliga". Guide var arkeologen Roger Nyqvist.

Resan gick via gravfälten i Hol genom den spännande Sjuhäradsbygden med besök på gravfält, kulturmiljöer, Torpa stenhus, järnhanteringsplatser och borgar.

Fotograf: Carina Skredsvik.