Vårresa 2013 - i stenindustrins fotspår

2013 års vårresa bjöd på bohuslänsk kulturhistoria. Vi åkte till Lahälla knottfabrik och Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand för att få lära oss mer om en av de största och viktigaste näringsgrenarna under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet i Bohuslän, nämligen stenindustrin och människorna bakom den. Redan 1864 bröts den första stenen i Hunnebostrand och det var starten på en industri som skulle komma att bli bygdens viktigaste näring i närmare ett sekel. Stenindustrin var en del i den moderna samhällsomvandlingen vid förra sekelskiftet. I Bohuslän arbetade mer än 15 000 människor inom industrin när den var som störst. Kopplat till denna industri är framväxten av fackföreningar och Folkets hus.