Vandring längs Långedrags kulturstig

Vandringen gick en vacker höstkväll i september med vår guide Ulla-Brita Sjöberg. Hon guidade oss genom ett landskap där människors användande av landskapet förändrats mycket från slutet av 1800-talet till nutid. En genomgripande socioekonomisk förändring har skett, från dåtidens fattiga samhälle till dagens lyxbetonade. Vandringen förde oss även till ett bronsåldersröse där vi intog vår fika.