Vårresa till Närkeslätten 3-4 maj 2014.

Helgen den 3-4 maj 2014 åkte Fornminnesföreningen i Göteborg på en tvådagars medlemsresa till Närkeslätten - Svealands enda fullåkersbygd - för att bekanta oss med denna landsdels rika fornminnesbestånd, men även se på historiska platser med klosterruiner och medeltidskyrkor.

 Under lördagen besökte vi inledningsvis Ramundeboda klosterruin i Laxå, intill Borasjöns strand, för att senare fortsätta till Riseberga kloster i Lekebergs kommun. Sen lunch intogs och incheckning skedde på det centralt belägna Hotell Stinsen i Hallsberg, där vi bodde bra och fick god service. På kvällen hade vi en guidning i Bergööska huset, förknippat med konstnärerna Carl och Karin Larsson, byggt i fornnordisk stil 1889 och besåg gravfältet Norrby stenar.

På söndagen åkte vi efter frukost på en rutt i det öppna jordbrukslandet i kommunerna Hallsberg och Kumla. Under färden passerade vi den gamla exercisplatsen Sanna hed och gjorde stopp i Sköllersta medeltidskyrka, hällkistorna i Yxhult och det magnifika gravfältet Lekebacken i Hjortsberga fornminnesområde. Väl tillbaka i Hallsberg åt vi ytterligare en god lunch på Hotell Stinsen, innan avfärd till Göteborg.