Vårresa till Halland 2016

Vårresan 2016 gick till gick till Halland och tre besöksmål i Kungsbacka kommun. Vårt första stopp var i Fjärås och Fjärås bräcka, den mäktiga israndsbildningen som höjer sig över landskapet. Området är fornminnestätt och vi besökte Li-gravfältet på bräckans västra sida. Efter Fjärås begav vi oss till Tjolöholms slott. Slottet stod klart 1904 och är byggt i en blandning av engelsk tudorstil och jugend, tydligt inspirerat av arts and crafts-rörelsen. Sista stoppet var Äskhults by i Förlanda socken, där vi klev vi rakt in i en genuin 1800-tals by med rötter i 1600- och 1700-talen. Byn genomförde storskifte 1825 och laga skifte 1864, men gårdarna splittrades ej och ligger kvar på sina ursprungliga platser, vilket är unikt i Sverige.