Stipendieutdelning och årsmöte 2012

I samband med årsmötet delades föreningens stipendier ut. De två uppsatsstipendierna för C-uppsatser i arkeologi tilldelades Fredrik Lundgren och Sara Lyttkens. Forskningsstipendiet tilldelades Lars Hermansson, Henrik Alexandersson och Maria Persson. Du kan läsa mer om stipendierna under fliken "Om föreningen".

Vid årsmötet avgick och avtackades två styrelseledamöter: Eva-Britt Axelsson (kassör) och Anna Wahle. I deras ställe tillträdde istället Carina Skredsvik (kassör) och Anna Wessman. Vi hälsar våra nya styrelseledamöter hjärtligt välkomna!