Stipendieutdelning 2016

I samband med föreningens årsmöte utdelades två stipendier till förtjänstfulla kandidatuppsatser i arkeologi.

Stipendierna tilldelades Anton Larsson för uppsatsen "Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet" och Madeleine Nilsson för uppsatsen "De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka".