Stipendieutdelning 2010

Vid föreningens årsmötet 22 mars 2010 utdelades Fornminnesföreningen i Göteborgs uppsatsstipendium. Det tilldelas varje år två studenter vid Institutionen för Historiska studier för särdeles förtjänstfulla C-uppsatser i Arkeologi.

Årets stipendiater är Emma Nordlander för uppsatsen "I neandertal. Sökande efter individ och identitet i det arkeologiska materialet" och Louise Bengtsson Rylander för uppsatsen "Svenska cisterciensernunnor. Teknik och interaktion".