Sommarresa till Västergötland 2010

Sommarresan 2010 gick till Västergötland, en resa i guldets, sagornas och konungarnas tid. Guide var arkeolog Bengt Nordqvist. Både kända och mer okända fornlämningsmiljöer besöktes med tonvikt på Folkvandringstid.

Fotograf: Kenth Lärk.