Höstresa till Uddevalla 2011

Årets höstresa gick till Uddevalla. Där besökte vi bland annat Sveriges första badort - Gustafsberg, Bohusläns Museum och skalbankarna vid Kuröd som är unika i sitt slag. Vid skalbankarna finns även en Hensbackaboplats.

Vi guidades av Lena Sandell, bohusguiderna.