Höstresa 2015 - Från älv till älv 

Höstresan 2015 gick till trakterna kring Vänern. Första stoppet var Surte glasbruksmuseum, en gång Sveriges största glasbruk. Vidare i Lilla Paris bekantade vi oss med landets äldsta museimiljö på Vänersborgs museum, där bland annat den förnäma fågelsamlingen visades och den tillfälliga utställningen om de första turistfotograferna.

Därefter gick turen till Dalsland och den röda träkyrkan i Skållerud. Kyrkan är från 1600-talet och känd för sina målningar och sina unika smideskors. Efter Skållerud gick turen till Tisselskog och hällristningarna i Högsbyn.

Resans andra dag inleddes med ett besök på Alster där vi fick ta del av berättelsen om Gustaf Fröding. Därefter besöktes Lars Lerins Sandgrund, en konsthall inhyst i ett före detta danspalats. Sandgrund är idag centra för Lars Lerins konst.  

Besöket i Värmland avslutas i Borgviks vackra bruksmiljö, en av Värmlands bäst bevarade bruksmiljöer.