Fornminnesinventering av Grindengravfältet i Kungälv, april 2013

Ett tiotal medlemmar ur Fornminnesföreningen i Göteborg gjorde en avslutande och sista inventering av Grindengravfältet i Kungälvs kommun. Under arkeologen Mac Lundquisters  ledning hittades åtta nya anläggningar i slutet av april 2013. Detta kan läggas till de tidigare 78 registrerade, varav de flesta är konstaterade gravar och härrör från tidsperioden yngre järnåldern, troligtvis med samband till den förhistoriska kungsgården Kungahälla i Ytterby och direkt knutet till stormannagården Karlsbagar i Komarken.  Efter de senaste årens fyra väl genomförda endagsinventeringar har ett av Bohusläns större gravfält börjat ta form, till dags datum ganska okänt. Resultatet av inventeringarna har bland annat lett till att Grindengravfältets tidigare geografiska avgränsning måste utvidgas, då forngravar har hittats utanför densamma. Dokumentärfilmaren Dan Kristensson följde fornminnesinventeringen under dagen.