Fornminnesinventering av Grindengravfältet i Kungälv 2012

Efter höstens lyckade samarbete mellan Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs arkeologiska studentförening (GAST), fortsatte 19 medlemmar och 1 hund vår gemensamma inventering av Grindengravfältet vid Komarken i Kungälv, lördagen den 14 april 2012. Under arkeolog Mac Lundquisters ledning framtogs och uppmättes knappt 20 nya gravar och gravfältet har i dagsläget drygt 60 konstaterade gravar. Efter en fullständig inventering, som ska fortsätta hösten 2012 torde antalet bli betydligt fler. Gravarna härrör från yngre järnåldern.