Fornminnesinventering av Grindengravfältet i Kungälv 2011

Fornminnesföreningen i Göteborgs och Göteborgs arkeologiska studentförenings (GAST: s) gemensamma endagsinventering av Grindengravfältet vid Komarken i Kungälv, lördagen den 12 november 2011. Under arkeolog Mac Lundquisters ledning, framtogs och uppmättes åtta gravar. Tre av dessa, varav en treudd, var helt okända sedan tidigare.