Exkursion till Ruddalen fornborg november 2014

Som en del av höstens studiecirkel kring fornborgar gjordes en exkursion till Ruddalen fornborg.

Foto: Bengt Cederman