Besök vid utgrävning i Ytterby september 2009

Den 16 september 2009 besökte föreningen utgrävningen av en huslämning i Ytterby.

Utgrävningarna i Ytterby och sökandet efter Kungahällas föregångare uppvisar mycket intressanta resultat. Man gräver bland annat ut en huslämning som är 36-38 meter lång och 7-9 meter bred med 80-90 centimeter djupa stolphål.Utifrån keramikfynd, hustyp och flera C14-dateringar är det sannolikt att huslämningen är från perioden 600-1100 e. Kr.

Utgrävningen har utförts av studenter från Institutionen för Historiska studier vid Göteborgs Universitet under ledning av arkeologerna Johan Ling och Ulf Ragnesten tillsammans med projektledaren Kristina Bengtsson.