Årsmöte och stipendieutdelning 2013

I samband med årsmötet delades föreningens stipendier ut. De två uppsatsstipendierna för C-uppsatser i arkeologi tilldelades Hanna Jansson och Carl Hallner. Forskningsstipendiet tilldelades Imelda Bakunic Fridén och Malou Blank. Du kan läsa mer om stipendierna under fliken "Om föreningen".

Vid årsmötet avgick och avtackades styrelseledamoten Bengt Nordqvist. I hans ställe invaldes Tony Axelsson som ny styrelseledamot.